IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI ŽRTAVA FAŠIZMA NA DIJELU LC 20078 U STRAHONINCU

U tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze uz LC 20078 u ulici Žrtava Fašizma u Strahonincu – lijeva strana. Predmetni objekt se sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, a investitor je Općina Strahoninec

Dužina predmetnog  zahvata je cca 735,00 m, a širina predmetne staze je 1,80 m jednostrano. Radovi se izvode na način da se uz postojeći cestovni rubnik izgradi pješačka staza s vanjske strane obrubljena betonskim rubnikom širine 8,0 cm. Novo izgrađena staza se uklapa s postojećim stazama na početku i kraju zahvata.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu oznaka projekta NI-194/2017-P, od 11. 2017. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca po ovlaštenom inženjeru Rok Magdalenić mag.ing.aedif., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/18-01/000025, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008 od 12.07.2018. godine.

Izvođač radova je obrt HOGRA hortikultura-graditeljstvo iz Mihovljana, stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli sredinom listopada 2018. godine, a planirani završetak radova je do konca studenog ove godine.

REKONSTRUKCIJA MOSTA NA LC 20040 U DONJEM KRALJEVCU

Započeli su radovi na Rekonstrukciji mosta/propusta na lokalnoj cesti LC 20040 u Donjem Kraljevcu. Predmetni objekt se sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, a investitor je poduzeće TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca.

Radovi se sastoje od proširenja postojećeg pločastog propusta u širini 8,80 -13,80 m, s izgradnjom obostranih pješačkih hodnika svijetle širine 1,80 m. Projektom je obuhvaćena i izvedba uklopa predmetne ceste na novo izgrađeni propust u dužini cca 160,00 m.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu br.teh.dn.24/14 od rujna 2014. godine, i Izmjeni i dopuni Glavnog građevinskog projekta br.teh.dn.44/17 od rujna 2017. godine, oba izrađeno u poduzeću ŽAGAR d.o.o. iz Čakovca po ovlaštenom inženjeru mr.sc. Darko Žagar, dipl.ing.građ. Za predmetni zahvat pribavljena je Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/14-01/000035, URBROJ: 2109/1-09/4-15-0009 od 03.03.2015. godine, Rješenje o produženju važenja Građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/18-01/000025, URBROJ: 2109/1-09/4-18-0003 od 11.04.2018. godine i Rješenje o I. izmjeni i dopuni Građevinske dozvole KLASA:UP/I-361-03/18-01/000019, URBROJ: 2109/1-09/4-18-0011 od 19.04.2018. godine.

Izvođač predmetnih radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, stručni nadzor ispred poduzeća Žagar d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva mr.sc. Darko Žagar, dipl.ing.građ., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli u rujnu 2018. godine, a planirani završetak radova je prosinac 2018. godine.

REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2255 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2255 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Općine donji Kraljevec i Grada Preloga.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m (uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama), i izgradnje biciklističke trake širine 2,00 m uključujući razdjelnu crtu. Dužina predmetnog  zahvata je cca 1.820,00 m.

Izvođač predmetnih radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, Stručni nadzor ispred poduzeća IBS-AC j.d.o.o. iz Savske Vesi, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Stjepan Baranašić, dipl.ing.građ., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli 02.05.2018. godine, a planirani završetak radova je u roku šezdeset radnih dana.

 

REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2015 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIONICI DUNJKOVEC - SLAKOVEC

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2015 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Dunjkovec - Slakovec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Općine Nedelišće i Centra za vozila hrvatske d.d. iz Zagreba.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,10 do 5,50 m na 5,60 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, i izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m uključujući razdjelnu crtu. Unutar naselja Dunjkovec, u dužini 51,0 m izvodi se pješačko biciklistička staza odvojena od kolnika uzdignutim cestovnim rubnikom. Dužina predmetnog  zahvata je 982,00 m.

Izvođač predmetnih radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, Stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli 24.08.2018. godine, a planirani završetak radova je u roku šezdeset dana.

 

 

Rekonstrukcija ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok - Prelog

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok – Prelog. Predmetni objekt se sufinancira iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2016. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova, a u sklopu sanacije opasnih mjesta na području RH.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,30 do 5,70 m na 6,00 m (uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama), i izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m. Dužina predmetnog  zahvata je cca 1.725,00 m.

Opširnije:Rekonstrukcija ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok - Prelog